Praktyczna wiedza i doświadczenie - 100% gwarancji

SZKOLENIA

Pewny rozwój firmy dzięki strategiom wyłączności0% prowizji  czy  umowa wyłączności?


Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób i firm chcących:


skutecznie konkurować na rynku,
planować stały rozwój firmy,
zyskać stałych i zaufanych klientów,
zabezpieczyć firmę na różne zachowania rynku,
chcących wymiernie zwiększyć dochody firmy.

Szkolenie spełnia wymogi doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców Nieruchomości.

Szkolenie zarejestrowane jest na liście Ministerstwa Infrastruktury pod numerem 5631
Szkolenie zalicza 14 godzin edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego.
Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B2, B3, B4, B5, B8, B9, B11,Jeżeli chcesz istnieć na rynku jedynie rok lub dwa lata to to szkolenie nie jest dla Ciebie.

Obecnie na rynku nieruchomości coraz więcej firm wprowadza politykę 0% prowizji od jednej ze stron.

Czy to działa i jakie to niesie ze sobą w dłuższej perspektywie konsekwencje?
Jaka jest alternatywa, by móc konkurować dziś i w przyszłości na rynku nieruchomości?


W ramach prowadzonego przez nas projektu „Profesjonalny Broker nieruchomości” świadczymy usługi szkoleniowo doradcze w firmach działających na rynku nieruchomości w całej Polsce.
Jesteśmy zatem na bieżąco z trendami, opiniami klientów oraz statystykami prowadzonymi w firmach deweloperskich oraz biurach nieruchomości.

Z całą stanowczością możemy zatem powiedzieć, że 0% prowizji nie działa, a przynajmniej nie tak jak powinno.
Rozumiemy przez to, iż większe są negatywne konsekwencje wprowadzania takiej polityki, niż faktyczne zwiększenie obrotów w firmie.

Jak do tego doszło i do czego to prowadzi?

W latach 90-tych było mało mieszkań oraz mało biur nieruchomości.
W uproszczeniu: przychodził klient, a pośrednik pokazywał nieruchomość i miała miejsce transakcja.
Mało firm, mała konkurencja, zarówno wśród deweloperów jak i pośredników.

Nastąpił boom na rynku nieruchomości i wszystko się zmieniło.
Powstało bardzo dużo biur nieruchomości oraz deweloperów.
Sprzedawało się dziury w ziemi i pokrzywy opierając się jedynie na wizualizacjach i projektach architektonicznych.

Część deweloperów i biur nieruchomości szybko zweryfikował rynek, kiedy nastąpiła na nim korekta, spowodowana kryzysem światowym oraz polityką kredytową banków w Polsce.

Te biura, które pozostały i nie były w stanie konkurować pod kątem świadczonych usług i profesjonalizmu swoich agentów, zaczęły konkurować pod kątem ceny.

Za ciosem poszły inne firmy i zaczęto prześcigać się w wysokościach pobieranych prowizji.
Co zatem zrobić jeżeli większość biur, również obniża prowizje?
Jak nadal być konkurencyjnym?
W rezultacie takich lub podobnych rozważań powstał pomysł 0% prowizji od jednej ze stron transakcji.

Oczywiście inne biura bezmyślnie zaczęły wprowadzać podobne rozwiązania, błędnie zakładając, że w ten sposób mogą utrzymać lub pozyskać klienta.

Dlaczego błędnie?

Ponieważ w 95% tych biur nie było prowadzonych żadnych statystyk rentowności tego narzędzia, a kiedy je wprowadziliśmy to okazało się, że liczba pozyskanych i sprzedanych w ten sposób ofert jest identyczna.
Jedynie w 5% biur udało się w tym okresie sprzedać niewiele więcej jak dotychczas.

Czas na podsumowanie konsekwencji.

Firmy, które taką strategie wprowadzają same zaczynają się zjadać, gdyż:
uświadamiają każdego swojego klienta, że może on negocjować z biurem wszelkie prowizje, obniża się wartości pracy pośrednika, ma miejsce spadek jakości oferowanych usług, zwiększa się rotacja pracowników, ponieważ agenci nie widzą finansowych efektów swojej pracy, maleją obroty firmy.

Takie firmy dodatkowo same dają potwierdzenie uogólnieniu jakie panuje wśród klientów, że biura nieruchomości biorą pieniądze za nic.
No bo cóż dzieje się z ofertą przyjętą za 1 lub 0 %?
Kto i jak intensywnie będzie nad nią pracował?

Firmy mające takie oferty bardzo niechętnie, a bywa, że w ogóle nie dzielą się ofertą z innym biurem mimo, iż ma ono potencjalnego klienta na ich ofertę.
Dlaczego?
Bo nie ma się czym dzielić!
Kto zatem traci?
Firma oraz klient.

Sytuacja taka jest oczywiście krótkowzrocznym podejściem.

Zastanówmy się co się stanie, jeżeli wszyscy zaczną tak robić?
Jak wtedy będziemy mogli konkurować?

Hmm………… może weźmiemy 0% prowizji również od drugiej ze stron transakcji?
Oczywiście ironizuję, ale nie wykluczam takiej sytuacji, że ktoś genialny nie wpadłby na takie rozwiązanie.
Jaka jest alternatywa, by móc
konkurować dziś i w przyszłości
na rynku nieruchomości?

Odpowiedzią jest
transakcja na wyłączność.Wyłączność, która w Polsce nadal jeszcze kuleje, na Zachodzie jest powszechnie stosowana przez firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami.

Wyłączność powoli staje się koniecznością, jeżeli chce się skutecznie konkurować i pewnie planować rozwój firmy.

Tylko takie działanie pozwoli Ci wyróżnić się z pośród konkurencji oraz profesjonalnie zadbać o klienta i oczywiście pracować za rozsądne wynagrodzenie.

Wprowadzenie polityki wyłączności w firmie nie jest jednak sprawą łatwą.

Klienci boją się wyłączności i mają rację!!!

Dlaczego?

Ponieważ w większości przypadków obsługiwani są przez osoby bez doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy.
Osoby te nie dysponują sprawdzonymi narzędziami i strategiami, które pozwoliłyby wywiązać się z podjętej umowy wyłączności.
Mało tego sam pośrednik lub agent nie do końca wierzy, że może z powodzeniem podpisać z klientem taką umowę.
Klient nie wie zatem co otrzyma w zamian, a ponadto żyje w ogólnie panującym przekonaniu, że pośrednik bierze od niego pieniądze za nic i w większości przypadków niestety ma rację.

W takiej sytuacji klient nie chce powierzyć transakcji takiemu agentowi, więc dywersyfikuje swoje działania szukając innych sposobów, by pozytywnie załatwić swoją sprawę i nie płacić z tego tytułu pośrednikowi prowizji wynikającej z umowy wyłączności.

Jak wygląda proces zakupowy - kiedy decydujemy się coś kupić?

Zawsze podejmujemy pozytywną decyzję dotyczącą kupna, jeżeli uważamy, że przedmiot zakupu ma większą wartość niż pieniądze jakie wydajemy na jego zakup.

Co zatem Ty możesz dać swojemu klientowi, by podpisał z Tobą umowę wyłączności?

Klient podpisze umowę na wyłączność, jeżeli otrzyma w zamian odpowiednie korzyści.
Równie ważna w zawarciu takiej umowy jest sama osoba agenta oraz jego postawa.

Jego działania powinien cechować profesjonalizm, doświadczenie, zaangażowanie, nastawienie na potrzeby klienta oraz wysoka kultura osobista, dzięki której jest w stanie zbudować zaufanie. Agent powinien również doskonale orientować się w sytuacji jaka ma miejsce obecnie na rynku nieruchomości. Nie wystarczą tu zapewnienia, istotnym może się okazać odniesienie do statystyk, raportów, itp.

Wprowadzenie polityki wyłączności w firmie.

Jaki masz plan dla swojej firmy w kontekście 5,10, 15 lat?
Czy wiesz jak będzie wyglądał rynek nieruchomości za 5, 10, 15 lat?
Jak chcesz się zabezpieczyć na ewentualność kryzysów, katastrof naturalnych, korekt na rynku nieruchomości?

Dobrze zbudowany portfel ofert na wyłączność, umożliwia długofalowy rozwój firmy.
Zabezpiecza ją lepiej w kontekście wszelkich kryzysów czy korekt jakie mają miejsce na rynku nieruchomości.
Twoja Firma nie jest już, aż tak bardzo wrażliwa na takie sytuacje, dzięki czemu może elastycznie dostosować się do zaistniałych warunków.

Korzyści z wprowadzenia strategii wyłączności w Twojej firmie:

• jesteś w stanie szybciej wyznaczać i realizować nowe cele strategiczne firmy oraz dynamicznie i konsekwentnie wprowadzać projekty w życie,
• możesz z większym prawdopodobieństwem planować przyszłość swojej firmy, gdyż jesteś świadomy obrotów jakie możesz osiągnąć,
• rośnie motywacja i zwiększa się zaangażowanie do pracy całego zespołu, ponieważ wszyscy wiedzą za co pracują,
• budujesz większe zaufanie klienta oraz przywiązujesz go do swojej firmy,
• zaczynasz mieć prawdziwy i wymierny wpływ na wyniki zespołu oraz swojej firmy,
• zwiększa się wiarygodność Twojej firmy oraz potencjał jej konkurencyjności.


Na szkoleniu dodatkowo dowiesz się jak:

• przekonać klienta do podjęcia współpracy na wyłączność,
• skutecznie negocjować warunki umowy,
• określić czas umowy wyłączności,
• poznać potrzeby i oczekiwania klienta,
• stworzyć strategie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości na wyłączność,
• tworzyć pakiety wyłączności dla deweloperów,
• przeprowadzać analizę rentowności umowy wyłączności.


UWAGA!
Należy pamiętać, że podpisanie umowy wyłączności to tylko 50% sukcesu, trzeba się jeszcze z takiej umowy wywiązać.


Nie wywiązanie się z umowy wyłączności na rzecz klienta może spowodować utratę zaufania klientów do firmy oraz spadek wiarygodności firmy na rynku, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na osiąganie sukcesu.
Dlatego cały proces powinien być dokładnie przemyślany i przetestowany.

By wyłączność naprawdę zaczęła funkcjonować w Twojej firmie, musi zaistnieć kilka czynników, by można było realizować ją skutecznie..

Plan szkolenia obejmuje wdrożenie praktycznych procesów oraz strategii, mających wpływ na skuteczne finalizowanie transakcji wyłączności.


Plan szkolenia.


1. Filozofia firmy – taka jaką rozumie zespół oraz klienci firmy.

2. Profesjonalny zespół agentów – umiejętności interpersonalne, komunikacja, obsługa klienta, sprzedaż bezpośrednia.

3. Badanie oraz tworzenie potrzeb klienta.

4. Proces sprzedaży nastawiony na oferty wyłączności.

► Otwarcie sprzedaży.
► Badanie i tworzenie potrzeb.
► Argumentacja korzyści pakietu wyłączności.
► Dostosowanie pakietu pod kątem indywidualnych potrzeb klienta.
► Zamykanie sprzedaży – radzenie sobie z obiekcjami klienta, negocjacje warunków umowy, podpisanie umowy.
► Współpraca z klientem w ramach realizacji umowy.
► Dalsze polecenia oraz referencje.


5. Tworzenie indywidualnych pakietów wyłączności, na które składają się:

► możliwości firmy - jej mocne oraz słabe strony,
► wiedza i umiejętności agenta,
► indywidualny potencjał nieruchomości,
► potrzeby i oczekiwania klienta,
► specyfika i trendy rynku,
► analiza rentowności wdrażanych strategii.


6. Zarządzanie procesami obsługi wyłączności – organizacja czasu pracy.

7. Strategie określania wyłączności - pod względem czasu, inwestycji finansowych.

8. Narzędzia do wdrażania i kontrolowania procesu wyłączności: statystyki, raporty, CRM.

9. Określanie strategii sprzedażowych nieruchomości na wyłączność.

10. Marketing ofert posiadanych na wyłączność oferty, teksty reklamowe, ulotki, foldery, Internet, bilbordy, współpraca z innymi podmiotami działającymi na rynku nieruchomości i nie tylko, itp.

11. Pozyskiwanie ofert na wyłączność.

12. Strategie wyłączności przy współpracy z deweloperami.

► Prowadzenie mobilnego pionu sprzedaży.
► Tworzenie strategii sprzedażowych prowadzonych inwestycji.
► Tworzenie indywidualnych pakietów korzyści w odniesieniu do celów strategicznych.
► Budowanie kampanii wizerunkowych i marketingowych.


13. Konsultacje.

Podczas trwania szkolenia tworzymy razem strategie wyłączności.

Otrzymujesz zatem konkretne i praktyczne narzędzia do wykorzystania od zaraz!!!


Metodologia pracy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i elementów Coachingu co pozwala uzyskać lepszą interakcję z uczestnikiem.
Szkolenie zbudowane jest w oparciu o obszerną wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, motywacji, psychologii, socjologii, mediacji, organizacji biznesu, zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz techniki programowania neurolingwistycznego i wiele innych skutecznych form szkoleniowych.
Każdy człowiek jest inny oraz wyjątkowy, dlatego materiały przez nas przygotowywane są tak, by każdy mógł z nich indywidualnie korzystać ,co w efekcie daje szybsze i lepsze rezultaty dla uczestnika oraz firmy.
Warsztat uzupełniony jest ćwiczeniami praktycznymi, by uczestnicy lepiej przyswoili uzyskaną wiedzę (dyskusja, interakcja w grupach, przypadki oraz gry sytuacyjne dotyczące realiów rynku nieruchomości)
Ostatni moduł szkolenia przeznaczony jest zawsze na indywidualne konsultacje i ustalenie ewentualnych, dalszych działań w celu podnoszenia swoich kompetencji.

Inwestycja w szkolenie wynosi: zapytaj o cenę w formularzu, by to zrobić KLIKNIJ NA (ZAPISZ SIĘ)

 

Czas trwania szkolenia: 14 h (dwa dni).

  

Zobacz naszą Gwarancję Jakości.
  

Zważywszy na nasze indywidualne podejście do Ciebie
lub Twojej firmy, szkolenia oraz coaching
objęte są klauzulą poufności.Nasze strategie zostały sprawdzone pomyślnie już w kilkunastu biurach nieruchomości, które o 700% podniosły skuteczność podpisywania umów na wyłączność oraz sprzedaży lub wynajmu tych nieruchomości.

Jedna transakcja trzykrotnie zwraca Ci zainwestowane w to szkolenie pieniądze.

Cena zawiera:

► Certyfikat ukończenia szkolenia.
► Materiały szkoleniowe, forma papierowa i elektroniczna
► Warsztatowe podejście, indywidualnie dobrane do Twoich potrzeb.
► Wdrożenie sprawdzonych strategii oraz rozwiązań dot. wyłączności.
► Indywidualne konsultacje dostosowane do Twoich oczekiwań.
► Dwie godzinne sesje coaching-owe, przeprowadzone w celu wsparcia przy wdrażaniu procesów wyłączności (do przeprowadzenia w wybranym przez Państwa terminie).


Profesjonalny Broker Nieruchomości
Praktyczna wiedza i doświadczenie.

Newsletter
Aby otrzymywać najnowsze informacje
o naszych szkoleniach prosimy zostaw swój adres e-mail:
0% Prowizji czy umowa wyłączności?Profesjonalny Broker nieruchomości - ExclusivePersonal Mentor Coaching Real Estate
Copyright © 2011 Profesjonalny Broker Nieruchomości - “Praktyczna wiedza i doświadczenie”
projektowanie stron www katowice
created by